3294 sayılı Kanunun 7.maddesi gereğince, Toroslar İlçesi dahilinde kurulan ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilcinin İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.
 
 
        Bu nedenle; 2019 yılı İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde yer alacak olan Sosyal Yardım amaçlı faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisini belirlemek amacı ile 21.12.2018 günü saat 10:00’da Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:58 adresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosunda seçim yapılacaktır. Seçime sadece STK yöneticileri katılabileceklerdir. 3294 sayılı kanun kapsamında faaliyette bulunan STK’lara ilanen duyurulur.