T.C. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TOROSLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINCA

YEREL GİRİŞİMLER KAPSAMINDA DESTEKLENEN BİREYSEL VEYA GRUP BAZLI GELİR GETİRİCİ İŞ KURMA PROJELERİ

 

 

GELİR GETİRİCİ PROJE NEDİR VE KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Gelir getirici proje, 3294 sayılı yasa kapsamında yer alan vatandaşlarımızın kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini sağlayacak işlerini kurarak sürdürülebilir gelir elde etmelerine olanak sağlayan küçük çaplı destektir.

3294 Sayılı yasanın hedef kitlesinde bulunan sosyal güvenceden yoksun ( es-bağkur-ssk kurumlarının herhangi birinden maaş almamak ve sağlık hizmetinden faydalanmamak ), aktif vergi mükellefi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için proje destekleri sağlanmaktadır.

 

Gelir getirici projelerde destek tutarı ne kadardır ve geri ödemeler nasıl yapılmaktadır?

 

Gelir getirici projeler için kırsal ve kentsel alanlarda hane başına en fazla 15.000.-TL- ve grup bazlı projelerde 5 kişi ortaklı 75.000TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Ortak yapılacak işler için adi ortaklık sözleşmesi düzenlenecektir. (Noter onaylı)

Gelir getirici projelerde geri ödemeler ilk iki yıl ödemesiz, 24. Ayda başlayıp altı yıl altı eşit taksitte olmak üzere 8 yıl vade ile faizsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Örnek Ödeme Tablosu 15.000TL için;

 

24. AY

2.500TL

36. AY

2.500TL

48. AY

2.500TL

60. AY

2.500TL

72. AY

2.500TL

84. AY

2.500TL

 

Gelir getirici projelerde konu sınırlaması var mıdır?

 

Gelir getirici iş kurma projelerinde herhangi bir konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce üretime yönelik projelere öncelik verilmektedir. İş kurma projeleri örnekleri;

Bitkisel - hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, hediyelik-turistik eşya üretimi, market işletmeciliği, kuaförlük, terzilik, elektronik eşya satışı, el sanatları, mobilya üretimi ve satışı, konfeksiyon, çiçekçilik, lokantacılık, kırtasiyecilik, elektrikçilik, tornacılık, gümüş eşya üretimi, doğalgaz - sıhhi tesisatçılık vb. konulardaki projelere destek verilmektedir.

 

Gelir getirici proje desteklerinde kefil/teminat gösterilmesi gerekli midir?

 

2 kişi kefil istenecektir.(Memur,Esnaf) Kefillere ait Kimlik fotokopileri, ikametgah, maaş bordrosu, vergi levhası, işyeri ruhsatı getirilecektir.

 

GELİR GETİRİCİ PROJE BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 1. Fayda sahibi formları (Müracaat esnasında vakıftan temin edilecektir.),
 2. Alt proje başvuru formu (Müracaat esnasında vakıftan temin edilecektir.),
 3. Fayda sahibi/sahiplerinin proje ile ilgili tecrübesi/lerini gösteren belge/ler (diploma, sertifika, referans mektubu vb.),
 4. Kişinin esnaf olmadığına dair belge (Liman, İstiklal, Uray Vergi Dairleri)
 5. Kişinin kendisine ait kimlik fotokopisi evli ise eşine ait kimlik fotokopisi,
 6. Başvuran kişi Alt proje başvuru formu(ek-5), alt proje hazırlama formatı (ek-4), alt proje iş planı (YG-7) formalarını bilgisayarda aynen hazırlayıp CD 'ye kaydedeceklerdir.
 7. Özgeçmiş

 

PROJE DESTEKLERİNDE BAŞVURANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Proje kapsamında SYDTF desteği veya vakıf desteği ile alınacak malzemeler arasında tütün ve alkollü mamullerin bulunmaması gerekmektedir.
 2. Projedeki harcama kalemleri arasında kira gideri ve işletme giderleri bulunuyor ise SYDGM'den veya vakıftan en fazla 3 aylık kira tutarı talep ediliyor ve kira tutarı talep edilen tutarın en fazla %15'i oranında olmalıdır.
 3. Fayda sahibi/sahipleri, proje bütçesinin en az %5'i kadar işletme gideri, ayni ve nakdi katkı şeklinde öz kaynak katkısı sağlamaktadır. (Öz kaynak katkısı proje bütçesinde talep edilen tutardan fazla ise kişilerin 3294 sayılı Kanun kapsamında olup olmadıkları kontrol edilmektedir.)
 4. Proje kapsamında devir işlemlerine destek verilmemektedir.
 5. Proje kapsamında yapılacak mal alımlarının proje sözleşmesi imzalandıktan ve Genel Müdürlükten veya vakıftan kaynak aktarımı onaylandıktan sonra gerçekleştirilmesi (Mal alımı Kamu İhale Kanuna göre vakfımızca yapılacaktır.) gerekmektedir. Proje ödeneği başvurana nakit ödenmemekte malzeme alımı ve kira ödemesi vb. şeklinde yapılmaktadır.
 6. İlk defa kurulacak işletmelere destek verilmektedir. Proje onaylanmadan mal alımı yapılamaz ve işletme faaliyete başlatılamaz.
 7. Gelir Getirici projelerde iş yeri kira kontratının en az 1 yıllık yapılması gerekmektedir.
 8. Projeler kapsamında satın alınacak malzemelerin mutlaka faturalı olarak alınması ve 2. el malzeme alımının yapılmaması gerekmektedir.
 9. Proje Desteği için başvuranların ilçemizde ikamet etmesi gerekmektedir.

 

T.C.BAŞBAKANLIK

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YEREL GİRİŞİMLER BİLEŞENİ-ALT PROJE BAŞVURU FORMU

 

1. BAŞVURULAN PROJE KATEGORİSİ

 

 

Gelir

Getirici

Alt-Projeler

 

Geçici

İstihdam

Alt-Projeleri

 

İstihdam

Eğitimi

Alt-Projeleri

 

Sosyal

Hizmet Alt

Projeleri

 

2. BAŞVURAN / KİŞİ KURULUŞ İSMİ

 

 

3. BAŞVURULAN BİRİM / KURULUŞ

 

 

 

4. BAŞVURU TARİHİ

 

 

 

 1. ALT-PROJENİN UYGULAMA YERİ

İl İlçe Köy Adres

 

 

 

 

 

6. ALT-PROJENİN ADI VE KONUSU

 

 

7. ALT-PROJENİN UYGULAMA SÜRESİ

 

 

8. VARSA ALT-PROJENİN DANIŞMANLARININ İSİMLERİ

 

 

9. PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VEYA KURULUŞLAR

 

10.FAYDA SAHİBİ

SAYISI(hane

Sayısı olarak)

 

 

 

Bu hanelerdeki

Toplam nüfus

 

 

 

Fayda sahibi formları

ekli mi?

(Yok ise eklenmelidir)

 

 

 

 

11. ALT-PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ

 

 

12. FAYDA SAHİPLERİNİN ALT-PROJEYE BİR KATKISI OLACAKMI? Ne kadar/Ne çeşit

 

 

13. ALT-PROJE İÇİN SRAP'TAN TALEP EDİLEN TOPLAM MİKTAR (YTL)

 

 

14. ALT-PROJE İÇİN SRAP DIŞINDA BİR DESTEK KAYNAĞI VARMI?

 

 

15. ALT-PROJENİN YILLIK İŞLETME GİDERİ

 

 

16. ALT-PROJE UYGULANDIĞINDA ELDE EDİLECEK ÜRÜNLER / SONUÇLAR

 

Ürün Yıllık Üretim Değeri Aylık gelir

Çeşitleri (fayda sahibi başına) (fayda sahibi başına)

 

 

 

 

 1. ELDE EDİLECEK ÜRÜNÜN YÖREDE VEYA YÖRE DIŞINDA ALICILARI KİMLERDİR?

ÜRÜNE TALEP MİKTARI NEDİR?

 

 

18. ALT-PROJEDE KULLANILACAK GİRDİLER / MALZEMELER NEREDEN,NEZAMAN TEMİN EDİLECEK?

 

 

19. ALT-PROJE İÇİN ÖNGÖRÜLEN BAŞLANGIÇ TARİHİ / ZAMANI

 

 

20. ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

 

 

 

21. ALT-PROJE YÖRE İÇİN UYGUNMU?NEDEN?

 

 

22. BAŞVURU SAHİPLERİNİN ALT-PROJEYİ YÜRÜTECEK BİLGİ VE TECRÜBELERİ YETERLİMİ?

DEĞİLSE NETÜR DESTEKLE YÜRÜTE BİLİRLER?

 

 

23. BAŞVURU SAHİPLERİNİN KENDİ ARALARINDA İŞBİRLİĞİ, DAYANIŞMA VE BORÇ ÖDEME ALIŞKANLIKLARI KONUSUNDA BİLGİLER (Sadece gelir getirici projeler için yapılan başvurularda konu hakkında bir önbilgi mevcut ise doldurulacaktır )

 

 

24. PROJE KONUSUNDA İLAVE BİLGİ VE AÇIKLAMALAR

 

 

Başvuruyu Kabul Eden ve Görüş Belirten

SYDV / SRAP Görevlisi

İsim :

İmza :

........................................................................................

 

 

 

YEREL GİRİŞİMLER ALT PROJE HAZIRLAMA FORMATI:

 

1.PROJENİN ADI VE KONUSU:

2. PROJENİN UYGULAMA YERİ:

3. PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ:

4. PROJE YARARLANICI/YARARLANICILARI KONUSUNDA BİLGİLER:

5. PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI:-

6. PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ:

 

 

TOPLAM:

Proje Geliri:

 

7. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

 

YEREL GİRİŞİMLER BİLEŞENİ

PROJE İŞ PLANI

 

 

PROJE ADI / YERİ :

 

BİLEŞEN (GG/İE/Gİ/SH):

TALEP EDİLEN MİKTAR:

 

YAPILACAK İŞLER

İŞİN TANIMI

MALİYET-(TL)

 
 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

TOPLAM