DENİZLER AKARYAKIT MAD. İNŞ. NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN
84519 RUHSAT NO LU KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ
ÇED OLUMLU KARARI
 
 
 
DUYURU
 
 
 
 
        Mersin İli, Toroslar İlçesi, Doruklu Mahallesi sınırları içerisinde Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan “84519 Ruhsat No lu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu
tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
 
 
        “84519 Ruhsat No lu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı” Projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir.
 
 
        Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de Bakalığımıza veya Mersin Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.
 
 
        Tüm halkımıza duyurulur.
 
 
 
 
 
                                 T.C.
                             MERSİN VALİLİĞİ
                                (Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)